Mauro Mosconi

COREOGRAFO – RAI MEDIASET
Modern Jazz